“Latvijas kristīgās alianses bāreņiem” valdes priekšsēdētāja, viena no iniciatīvas “Bāreņu svētdiena” Latvijā aizsācējām, programmu VIP, KETBA, TBRI un AIRI vecākiem trenere, trīs bērnu mamma, adoptētāja. Vada apmācības latviešu un angļu valodās.

Izglītība:

 • RSU Sociālā darba maģistra programma
 • Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte,  studiju programma – Sabiedriskās attiecības un žurnālistika
 • Moody Bible Institute, ASV, studiju programma – Teoloģijas bakalaurs
 • FUEL vadības attīstības kursi
 • Programma “AIRI vecākiem” treneru apmācība
 • Programmas “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs” treneru apmācība
 • Programmas “Vecāku izglītības programma” treneru apmācība
 • Programmas “Traumas izpratnē balstīta bērna audzināšana (TBRI)” kursu apguve Kārenas Pērvisas institūtā, TCU universitātē, Teksasas štatā, ASV

Profesionālā attīstība:

 • “Latvijas kristīgā alianse bāreņiem” biedrības valdes priekšsēdētāja
 • Iniciatīvas “Bāreņu svētdiena” dibinātāja Latvijā
 • Sociālā darbiniece ģimenes atbalsta centrā “Tilts”
 • Vada atbalsta grupas uzņemošajām ģimenēm