Audzināšanas lietpratība pedagoģiskajā darbā (ALP)

Par programmu:

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Audzināšanas lietpratība pedagoģiskajā darbā” jeb ALP izstrādāta, balstoties uz “Vecāku izglītības programmas” bāzes, sadarbībā ar:

 • TBRI® ekspertiem no “Halo Project international”
 • “Kārinas Pērvisas Bērnu attīstības institūta”
 • Teksasas Kristīgās universitātes
 • Latvijas speciālistiem, kas ikdienā praktizē psiholoģijas, psihiatrijas un sociālā darba vai sociālās pedagoģijas jomā.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas ALP uzdevumi cieši saistīti ar nepieciešamo prasmju attīstību pedagogiem jaunās sociāli emocionālās mācīšanās (SEM) pieejas integrēšanai pedagoģiskajā darbā.

Detalizēts programmas apraksts

Programmā aplūkotās tēmas:

 • Drošā piesaiste bērniem un pieaugušajiem;
 • Smadzeņu darbība un saistība ar uzvedību;
 • Pašvērtējums, savas pagātnes apzināšanās un ietekme uz audzināšanu;
 • TBRI® jeb “Uzticībā pamatotu attiecību ieviešanas®” metode:
  • saiknes veidošana;
  • stiprināšana;
  • uzvedības koriģēšana.
 • Sensoro procesu izprašana, sensoro vajadzību apmierināšana pedagoģiskajā procesā;
 • Saikni veicinoša disciplinēšana;
 • Problēmjautājumu risināšana (melošana, dusmu lēkmes, miegs, bērns un viedierīces, u.c.).

Garums:

7 nodarbības

Ilgums:

21 stunda

Cena:

179.00 EUR

Programma paredzēta:

Primāri: skolas pedagogiem, pirsskolas pedagogiem, sociālie pedagogiem, interešu izglītības pedagogiem, skolotāju palīgiem, auklēm.

Noderīgi arī: izglītības iestāžu vadītājiem un administrācijas pārstāvjiem, sporta treneriem, bērnu asistentiem, jaunatnes projektu darbiniekiem, speciālistiem, kas strādā ar bērniem un jauniešiem.