Audzināšanas lietpratība pedagoģiskajā darbā (ALP)

Par programmu: Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Audzināšanas lietpratība pedagoģiskajā darbā” jeb ALP izstrādāta, balstoties uz “Vecāku izglītības programmas” bāzes, kas tapusi 2019. gadā, sadarbībā ar TBRI® ekspertiem no “Halo Project international” un “Kārinas Pērvisas Bērnu attīstības institūta” ASV un Latvijas speciālistiem, kas ikdienā praktizē psiholoģijas, psihiatrijas un sociālā darba vai sociālās pedagoģijas jomā.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas ALP uzdevumi cieši saistīti ar nepieciešamo prasmju attīstību pedagogiem jaunās sociāli emocionālās mācīšanās (SEM) pieejas integrēšanai pedagoģiskajā darbā.
Programmas mērķauditorija: Pirmsskolas pedagogi, skolas pedagogi, interešu izglītības pedagogi, sociālie pedagogi, sporta treneri, izglītības iestāžu vadītāji un administrācijas pārstāvji, skolotāju palīgi,aukles, bērnu asistenti, jaunatnes projektu darbinieki, speciālisti, kas strādā ar bērniem un jauniešiem.
Programmas saturs: Programma aptver tādas tēmas kā:

  • Drošā piesaiste bērniem un pieaugušajiem;
  • Smadzeņu darbība un saistība ar uzvedību;
  • Pašvērtējums, savas pagātnes apzināšanās un ietekme uz audzināšanu;
  • TBRI® jeb “Uzticībā pamatotu attiecību ieviešanas®” metode:
   • saiknes veidošana;
   • stiprināšana;
   • uzvedības koriģēšana.
  • Sensoro procesu izprašana, sensoro vajadzību apmierināšana pedagoģiskajā procesā;
  • Saikni veicinoša disciplinēšana;
  • Problēmjautājumu risināšana (melošana, dusmu lēkmes, miegs, bērns un viedierīces, u.c.).
Mācību norise: Plašāks programmas satura apraksts lasāms ŠEIT.

7 lekciju cikls (3h nodarbība, 1 reizi nedēļā vai intensīvie kursi 2 reizes nedēļā). Grupas izmērs līdz 16 cilvēkiem.

Cena (individuāli): 299* EUR (42.7 EUR par nodarbību)

*Mācību maksā iekļauta ALP programmas apguve 7 nedēļu garumā (kopā 21 stunda) sertificēta trenera vadībā, dalībnieka grāmata (122 lpp. apjomā), uzkodas un ūdens. Norises vieta Pleca mācību telpa t/c Galerija Rīga telpās. Tiek nodrošināti visi nepieciešamie mācību un praktisko darbu materiāli, kancelejas preces un uzskates materiāli.

Cena (grupām līdz 16 dalībniekiem): 2600 EUR (23 EUR par nodarbību vienam dalībniekam)
*Mācību maksā iekļauta ALP programmas apguve 7 nedēļu garumā (kopā 21 stunda) sertificēta trenera vadībā, dalībnieka grāmata (122 lpp. apjomā), uzkodas un ūdens vai ceļa izdevumi. Tiek nodrošināti visi nepieciešamie mācību un praktisko darbu materiāli, kancelejas preces un uzskates materiāli.
X