Individuālais kurss: Kā veidot uzticībā balstītas attiecības ar bērnu?

Par programmu: Kā veidot vai atjaunot uzticībā balstītas attiecības ar bērnu? Ko manam bērnam nozīmē drošība un paļaušanās uz mani kā vecāku? Individuālais kurss šķirtiem un vientuļiem vecākiem, auklēm, apvienotām ģimenēm, vecākiem, kas vēlas padziļinātāk un konkrētāk izrunāt risināmos jautājumus. 

Programma izstrādāta, balstoties uz “Vecāku izglītības programmas” bāzes, kas tapusi sadarbībā ar TBRI® ekspertiem no “Halo Project international” un “Kārinas Pērvisas Bērnu attīstības institūta” (Teksasa, ASV) un Latvijas speciālistiem, kas ikdienā praktizē terapeitiskajā darbā ar bērniem,  jauniešiem un ģimenēm.

Programmas mērķauditorija: Individuālās nodarbības piemērotas šķirtiem un vientuļiem vecākiem, auklēm, apvienotām ģimenēm, vecākiem, kas vēlas padziļinātāk un konkrētāk izrunāt risināmos jautājumus.
Programmas saturs:
Individuāli intensīvais kurss (15h+ 6h), kas nodrošina vecākam zināšanas par:
 • Drošas piesaistes izveidi un nosacījumiem
 • Smadzeņu darbības ietekmi uz uzvedību
 • Saiknes veidošanas stratēģijām
 • Mammas un tēta loma bērna dzīvē
 • Pašvērtējuma loma bērnu audzināšanā
 • Ķermeņa un vides stiprināšanu (dzīves apstākļu izmaiņas)
 • Sensoro vajadzību izprašanu
 • Saikni veicinoša disciplinēšanu un uzvedības koriģēšanu
 • Problēmjautājumu risinājumiem (miegs, trauksme, ēšana, digitālā vide, melošana)
 • Praktiskie uzdevumi un rotaļas jaunu ieradumu ieviešanai ikdienas dzīvē
Mācību norise: Zoom platforma. Dalībnieks ar treneri vienojas par individuālu nodarbību plānu:

 • 15h Zoom platformā
 • 6h praktiskie uzdevumi mājās