Praktizējoša sertificēta sistēmiskā ģimenes psihoterapijas speciāliste un psiholoģe. Pieredze psihologa darbā no 2005. gada, privātpraksē no 2009. gada. Pieredze sistēmiskajā ģimenes psihoterapijā no 2010. gada, privātpraksē no 2009. gada. Pieredze pasniedzējas, treneres darbā “Komercizglītības centrā” no 2007. gada. Pasniedzēja un psiholoģe Starptautiskajā Praktiskās Psiholoģijas augstskolā maģistrantūras un bakalauru programmās 2010.-2014.gadam. Dažādu psiholoģisku semināru un treniņu vadīšana pēc klientu individuālā pasūtījuma no 2005.gada. No 2017.gada pedagogu un audžuģimeņu atbalsta grupu vadītāja. No 2019.gada Vecāku izglītības programmas trenere un psihoterapijas speciāliste fondā “Plecs”.

Sadarbojusies ar tādiem uzņēmumiem kā SIA „Orange Cosmetics”, Latvijas Jūras akadēmija, zvērinātu advokātu birojs „BDO Zelmenis un Liberte”, m/c „Kvinta”, skaistumkopšanas saloni “Brigita”, bērnu frizētavas “Pinku nams”, Biznesa Vadības koledža, SIA „Skaistuma Avēnija”, SIA „Stendera Ziepju fabrika”, Starptautiskā Manikīra skola, SIA „Datakom”, AS „GE Money Bank”, Saldus novada dome, SIA “Koblenz”, SIA “Douglas Latvia”, A/S “Latvijas Valsts meži”, Centrālā Finanšu Līgumu aģentūra, Eiropas Sociālā fonda un LR Labklājības ministrijas deinstitucionalizācijas projekts, Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs, Izglītības un zinātnes ministrija, Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde, “DnB ASA”, Nordea Bank, A/S “Latvenergo”, A/S “Seesam”, SEB banka, Latvijas Televīzija, Latvijas Radio; Psihoterapeite uzņemošajām ģimenēm un trenere ģimenēm fondā “Plecs” (“Dod pieci!” 2019.gada projekts) Vecāku izglītības programmā “Uzticībā balstītu attiecību ieviešana TBRIÒ”; “JYSK”, SIA “Catchbox”, “Latvijas Loto”, VAS “Latvijas jūras administrācija”, Datu centrs “DEAC”, A/S “Rīgas Siltums”, Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga” (filiāle “Rīga”), Ērgļu novada izglītības darbinieki, Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Mazulītis Rū”, Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Vinnijs”, Privātā pirmsskolas izglītības un pamatizglītības iestāde “Brīvā Māras skola”, Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Patnis”, Sociālā atbalsta un izglītības fonds, Atbalsta centrs “Dūja”, Atbalsta centrs “Tilts”, Rēzeknes novada izglītības darbinieki u.c.

Izglītība: Iegūts Starptautiskās Praktiskās Psiholoģijas augstskolas bakalaura grāds psiholoģijā (ar izcilību) un praktiskā psihologa kvalifikācija, kā arī maģistra grāds konsultatīvajā psiholoģijā (ar izcilību). Marte Meo terapeite. Sistēmiskā ģimenes psihoterapeita izglītība un prakses atļauja sistēmiskajā ģimenes psihoterapijā.

Dzīves moto: „Mēs nezinām to, ko nezinām, līdz uzzinām un varam to mainīt”. /TBRI/

Dalība asociācijās/biedrībās: Latvijas Konsultatīvo psihologu asociācijas valdes locekle. Latvijas Profesionālo Psihologu asociācijas biedre. Latvijas Sistēmisko Ģimenes psihoterapeitu biedrības biedre, Latvijas Psihoterapeitu biedrības biedre.

Publikācijas:

2017. – pašlaik. Sadarbība ar Latvijas Televīziju (“Panorāma”, “Aizliegtais paņēmiens”, “Точкu над i” u.c.); Latvijas Radio (“Krustpunktā”, “Ģimenes studija”, “Ziņas”, “Monopols” u.c.).
2017. – 2019. Sadarbība ar Valsts Kanceleju un “Sabiedrība par atklātību – Delna” trauksmes celšanas likuma izveides ietvaros.
2018.gada 7.februāris Žurnāls “IR”.
2007. – 2012. Vairāk kā 20 publikācijas žurnālā “Biznesa psiholoģija”.

Apbalvojums:

Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa apbalvojums par neatlaidību, drosmi un pašaizliedzīgo darbu Latvijas bērnu labā. 2018.gada 2.novembrī.

Vada seminārus un treniņus pieaugušajiem par tēmām:

 •   Vecāku izglītības programmā “Uzticībā balstītu attiecību ieviešana” TBRI,
 •   Atbaltsta grupas audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem,
 •   Emocionālā inteliģence,
 •   Video treniņi kvalitatīvā klientu apkalpošanā,
 •   Video treniņi komunikācijas prasmju pilnveidošanā,
 •   Emociju vadība pedagogiem privātajās izglītības iestādēs,
 •   Kvalitatīva klientu apkalpošana,
 •   Sistēmiska pieeja komunikācijā,
 •   Pozitīvi iedvesmojošas attiecības darba vidē,
 •   Psihohigiēna (rūpes par savu psihi),
 •   Stresa vadība un emocionālās izdegšanas profilakse,
 •   Personīgā efektivitāte un resursi.

Kontaktinformācija:

andrija.likova@gmail.com, tel. nr. 29488721