Sertificēta supervizore, sociālā darbiniece ar vairāk kā 15 gadu praktisko pieredzi.

Šobrīd praktizējoša supervizore, vairāku izglītojošu apmācību programmu vecākiem vadītāja un trenere, dažādu sabiedrisko projektu dalībniece. Ir audžuğimenes pieredze. Trīs dēlu mamma. 

Ar nodibinājumu “PLECS” sadarbojas kopš 2019. gada, vada “Vecāku izglītības programmu” (VIP). Mācības vada latviešu un krievu valodā.

Izglītība:

  • profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā, Liepājas Universitātē;
  • bakalaura grāds sociālajā darbā Liepājas Universitātē;
  • tālākizglītības programma “Supervīzija profesionālajā darbībā”, Rīgas Stradiņa universitāte. 

Profesionālā attīstība:

  • 2016. – pašlaik nodrošina individuālās, grupas, komandas un organizācijas supervīzijas dažādiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām u.c.;
  • 2018. – 2020. gadam dalība metodiskā materiāla sociālajam darbam ğimenēm ar bērniem izstrādē, līdzautore;
  • 2004. – 2018. gadam sociālā darbiniece ar dažādām mērķgrupām (ğimenes ar bērniem, personas ar garīga rakstura traucējumiem, darbs ar atkarīgām/ līdzatkarīgām personām, atkarību profilakse u.c.);
  • vada izglītojošas mācību programmas “Bērnu emocionālā attīstība”, “Ceļvedis, audzinot pusaudzi”, lekcijas, seminārus sociālās jomas speciālistiem;
  • lektore Rīgas Stradiņa universitātē.