Lilija Geža

Lilija Geža

KETBA un “Vecāku izglītības programmas” (VIP) trenere. Vada apmācības uzņemošām ģimenēm, bērnunama darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem. Mentorē uzņemošās ģimenes. Vada atbalsta grupas uzņemošām ģimenēm. Supervizē audzuģimenes un palīdzošo profesiju speciālistus.

Izglītība:

  • Bakalaura grāds sociālajā darbā SDSPA “Attīstība”;
  • Šobrīd raksta noslēdzošo darbu maģistra studiju supervīzijas programmā Kristīgajā Akadēmijā.

Profesionālā attīstība:

  • AC Tilts KETBA trenere;
  • PLECS VIP trenere;
  • PLECA mentore adoptētājiem;
  • Uzņemošo ģimeņu atbalsta grupu vadītāja Siguldā, Ogrē;
  • Supervizore;
  • Pieredze darbā ar bērnunama bērniem ar īpašajām vajadzībām;
  • Strādājusi Vācijā par asistenti pieaugušajiem ar īpašajām vajadzībām.
X