KETBA un “Vecāku izglītības programmas” (VIP) trenere. Vada apmācības uzņemošām ģimenēm, bērnunama darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem. Mentorē uzņemošās ģimenes. Vada atbalsta grupas uzņemošām ģimenēm. Supervizē audzuģimenes un palīdzošo profesiju speciālistus.

Izglītība:

  • Bakalaura grāds sociālajā darbā SDSPA “Attīstība”;
  • Šobrīd raksta noslēdzošo darbu maģistra studiju supervīzijas programmā Kristīgajā Akadēmijā.

Profesionālā attīstība:

  • AC Tilts KETBA trenere;
  • PLECS VIP trenere;
  • PLECA mentore adoptētājiem;
  • Uzņemošo ģimeņu atbalsta grupu vadītāja Siguldā, Ogrē;
  • Supervizore;
  • Pieredze darbā ar bērnunama bērniem ar īpašajām vajadzībām;
  • Strādājusi Vācijā par asistenti pieaugušajiem ar īpašajām vajadzībām.