Esmu pedagogs sirdī un dvēselē, ar 13 gadu pedagoģisko pieredzi – skolotājs asistents bērniem ar īpašām vajadzībām, pirmsskolas skolotājs, angļu valdas skolotājs un bērnu nometņu vadītājs. Ir plaša pieredze komandas vadīšanas darbā un izglītības iestādes organizēšanas darbā. Šobrīd strādāju Ikšķiles Brīvajā skolā par pirmsskolas skolotāju un metodiķi, vasarās organizēju un vadu brīvdabas nometnes bērniem, kā arī esmu CentrsZIN pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas “Audzināšanas lietpratība pedagoģijā” trenere.

Izglītība

 • 2008 – 2014 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, profesionālais bakalaura grāds izglītībā un pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija.
 • 2003 – 2006 Rīgas 2. vidusskola
 • 1994 – 2003 Jūrmalas Alternatīvā skola
 • 1994 – 2001 Jūrmalas Mūzikas vidusskola, klavieru klase

Papildus izglītība:

 • 11/2019 Nodibinājums “Sokrata tautskola” Apliecinājums – Vērtībizglītība sākumskolā, 1. modulis “Vertībizglītības pamati”. 8 stundas.
 • 08/2019 Ikšķiles novada domes izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvalde Apliecība – Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Ikšķiles novada pedagogu konference”. 6 stundas.
 • 08/2019 Biedrība “Ikšķiles Brīvā skola” Apliecība – Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Pedagogu digitālās kompetences pilnveide”. 5 stundas.
 • 05/2019 Nodibinājums fonds “Plecs” sadarbībā ar “Halo Project International” un “Karyn Purvis Institute of Child Development” Sertifikāts – Vecāku izglītības programmas treneru apmācība. Programmas pamatā ir TBRI metode jeb “Uzticībā pamatotu attiecību ieviešana” – ASV izstrādāta, zinātnē balstīta pieeja bērnu audzināšanā, kas balstās uz jaunākajiem zinātnes pētījumiem par piesaisti, smadzeņu darbību un traumas ietekmi uz cilvēka attīstību. 20 stundas.
 • 02/2019 Valsts izglītības satura centrs Bērnu nometņu vadītāja apliecība (derīga līdz 2024.gada 14.martam). “Bērnu nometņu organizēšanas un vadīšanas metodika”. 72stundas.
 • 02/2019 Nodibinājums fonds “Plecs” Sertifikāts – Trust-Based Relations Intervention (Uzticībā pamatotu attiecību ieviešana). Introducing of principles: Connecting, Empowering, and Correcting. 26 stundas.
 • 11/2017 Sabiedrības integrācijas fonds, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Organizāciju attīstības centrs “Spring Valley” projekts “Skatu punkti” Apliecinājums – iecietības, tolerances un dažādības vadības prasmju pilnveide. 6 stundas.
 • 10/2017 Executive training institute, Malta, Erasmus+ The playground classroom – Methodology at Primary Level, 16.10.2017.-29.10.2017.
 • 08/2017 SIA “Līksnas nams” Apliecība – Pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācību kurss. 12 stundas. 08/2017 SIA “Dija” Mācību centrs Apliecība – Bērnu tiesības un to aizsardzība. A līmeņa programma. 8 stundas.
 • 02/2017 SIA “Partneri M.G.” Apliecība – Ēdināšana un pārtikas informācijas sniegšana pirmsskolas un vispārējās izglītības, ārstniecības, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietās, 4 stundas.
 • 11/2016 SIA “Arimeks” Apliecība – Izglītības iestādes vadītāja darbs ar iekšējiem normatīvajiem aktiem, to izveide, pielietojums un pārraudzība. 8 stundas. Papildus izglītība
 • 10/2014 Jūrmalas Alternatīvā skola Apliecība – Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Pedagoģiskā psiholoģija” (A). 6 stundas.
 • 01/2013 SIA “Bolderājā Serviss” Interaktīvās tāfeles apguves sertifikāts 2012 Izglītības un zinātnes ministrija, ESF Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos. Apliecinājums par iegūto 1. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi.
 • 08/2006 – 07/2007 Au Pair in America, American Institute of foreign study Sertifikāts par dalību Au Pair in America programmā. 2003 – 2005 Latvijas Snovborda skola Snovborda prasmju apgūšana un nostiprināšana (2003 – 2005)

Darba pieredze

01/2021 -………… SIA “CentrsZIN”, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas “Audzināšanas lietpratība pedagoģijā” (ALP) trenere

09/2019 -………… Ikšķiles Brīvā skola, pirmsskolas izglītības skolotāja

09/2019-………… Ikšķiles Brīvā skola, metodiskā darba vadītāja

09/2017-09/2018 Privātā Montesori pirmsskola “Prosum”, vadītāja

09/2017 – 07/2019 Privātā Montesori pirmsskola “Prosum”, angļu valodas skolotāja pirmsskolas interešu izglītības nodarbībās

09/2016 – 07/2019 Privātā Montesori pirmsskola “Prosum”, aizvietojošais pedagogs

07/2016 – 07/2019 Privātā Montesori pirmsskola “Prosum”, vadītājas vietniece

07/2015 Jūrmalas Alternatīvās skolas mākslas un dabas nometne, nometnes satura vadītāja un skolotāja

09/2014 – 06/2016 Jūrmalas Alternatīvā skola, angļu valodas skolotāja pirmsskolas interešu izglītības nodarbībās.

07/2014 Jūrmalas Alternatīvās skolas mākslas un dabas nometne, skolotāja

07/2013 Jūrmalas Alternatīvās skolas mākslas nometne, skolotāja

08/2011 – 06/2016. Jūrmalas Alternatīvā skola, pirmsskolas izglītības skolotāja

11/2008 – 10/2010 Latvijas Starptautiskā skola, skolotāja asistente bērniem ar īpašām vajadzībām

09/2007 – 11/2008 Aukle franču, nīderlandiešu un amerikāņu ģimenēs

08/2006 – 07/2007 Au Pair in America, AIFS (American Institute for Foreign Study), Au Pair (pilna laika aukle) 4 bērniem (vecums – 2, 3, 3 un 6 gadi)