Biedrības “Tēvi“ nodarbību organizators un vadītājs   

Lauris Bokišs vada nodarbības par tēva lomu, audzīnāšanu ar cieņu un pozitīvu attiecību veidošanu ģimenē. Lauris ir fonda “Plecs” radītās “Vecāku izglītības programmas” un biedrības “Tēvi” piedāvātās “Bērnu emocionālās audzināšanas” un “Ceļvedis audzinot pusaudzi” grupu nodarbību vadītājs, kā izglītotājs iesaistījies “Māmiņu klubs” un citu organizāciju aktivitātēs topošajiem un jaunajiem vecākiem. Lauris bijis “Iespējamās misijas” skolotājs, strādājis par lektoru Rīgas Stradiņa universitātē, pievēršoties bērnu un ģimenes tiesību jautājumiem. 

Izglītība:

  • Latvijas kultūras akadēmijas bakalaura un maģistra grāds mākslās teātra nozarē.
  • Maģistra studijas Latvijas mākslas akadēmijas mākslas zinātnes un vēstures katedrā.

Profesionālā attīstība:

  • Lektors Rīgas Stradiņa universitātē;
  • “Ceļvedis audzinot pusaudzi” nodarbību vadītājs;
  • Bērnu emocionālas audzināšanas nodarbību vadītājs;
  • Tēvu grupu vadītājs.
  • Puišu grupu vadītājs sadarbībā ar Centru “Marta”
  • “Iespējamās misijas” absolvents
  • Konsultējis izglītības programmu izstrādi dažādās mākslas izstādēs.