Kā spēlēt spēles, lai tās būtu noderīgas un attīstošas bērnam?

Spēles var būt noderīgas un attīstošas bērnam, ja tiek izvēlētas pareizas spēles un tiek ievēroti noteikumi par to, kā spēlēt. Lai spēles būtu noderīgas un attīstošas bērnam, jāņem vērā bērna vecums, intereses un spējas.
Izvēlēties piemērotas spēles:
  • Bērniem līdz viena gada vecumam varētu būt piemērotas spēles, kurās tie var mēģināt saskrāpēt, nospiest vai iebāzt kādu priekšmetu.
  • Bērniem no viena līdz pieciem gadiem varētu būt piemērotas spēles, kurās tie var mācīties krāsas, formas un skaitļus.
  • Bērniem no pieciem līdz astoņiem gadiem varētu būt piemērotas spēles, kurās tie var mācīties loģisko domāšanu un stratēģisko spēju veidošanu.
Spēlējot spēles, ievērot noteikumus:
Lai spēles būtu noderīgas un attīstošas bērnam, ir svarīgi, lai tiek ievēroti spēles noteikumi. Noteikumi var būt vienkārši vai sarežģīti, bet tā ir lieliska iespēja bērnam mācīties par uzvedības un komunikācijas noteikumiem.
Ja bērns neievēro spēles noteikumus, tas var radīt nepatīkamas emocijas un radīt konfliktus. Tāpēc ir svarīgi, lai spēles laikā bērni apgūtu prasmes uzklausīt citus, ievērot noteikumus un atrisināt konfliktus.
Lai palīdzētu bērnam iemācīties ievērot spēles noteikumus, varat:
  • Pirms spēles sākšanas skaidri paskaidrot noteikumus.
  • Atzīmēt, kad bērns ievēro noteikumus, un par to viņu uzslavēt.