Atbalsts bērniem ar paaugstinātu emocionālo slodzi: Tehnikas un iedvesma skolotājiem.

Skolotājam dažkārt var būt sarežģīti atbalstīt skolēnus, kuriem ir paaugstināta emocionālā slodze. Ir svarīgi atcerēties, ka katrs bērns ir unikāls un var būt nepieciešama atšķirīga pieeja, lai justos atbalstīts un saprasts. Turpmāk minētie paņēmieni var būt noderīgi, risinot to bērnu vajadzības, kuriem ir liela emocionālā slodze, un tos var apvienot ar citām stratēģijām, lai radītu holistisku un atbalstošu vidi. Turklāt skolotājiem ir svarīgi rūpēties par savu labsajūtu, vienlaikus atbalstot savus skolēnus, lai saglabātu veselīgu un ilgtspējīgu līdzsvaru.

Pirmo metodi sauc par “Raižu koku”, kas ietver palīdzību bērnam vizuālā veidā identificēt un klasificēt savas raizes. Bērns uzzīmē koku un zarus, un tad uz zariem uzraksta vai uzzīmē savas raizes. Tas var palīdzēt bērnam paskatīties uz savām raizēm no citas perspektīvas un var likt justies, ka tās ir vieglāk pārvaldāmas. Otrā metode ir “5-4-3-2-1 sazemēšanās metode”, kas ir apzinātības vingrinājums, kurš palīdz bērnam koncentrēties uz tagadni un justies piezemētam. Bērns nosaka 5 lietas, ko viņš var redzēt, 4 lietas, ko viņš var aptaustīt, 3 lietas, ko viņš var dzirdēt, 2 lietas, ko viņš var sajust, un 1 lietu, ko viņš var izjust. Šīs metodes var palīdzēt mazināt trauksmi un stresu, un tās var izmantot individuāli vai grupā.

Raižu koks:

 1. Palūdziet skolēnam uz papīra lapas uzzīmēt koku.
 2. Mudiniet skolēnu pievienot kokam zarus.
 3. Palūdziet skolēnam uz koka zariem uzrakstīt vai uzzīmēt savas rūpes.
 4. Aiciniet skolēnu iedalīt savas raizes kategorijās (piemēram, skola, ģimene, draugi, veselība).
 5. Kopā ar skolēnu veiciet “prāta vētru” par iespējamiem risinājumiem katrai raizēm.

5-4-3-2-1 sazemēšanās metode:

 1. Palūdziet skolēnam aizvērt acis un izdarīt dažus dziļus ieelpas brīžus.
 2. Palūdziet skolēnam noteikt 5 lietas, ko viņš redz sev apkārt.
 3. Palūdziet skolēnam noteikt 4 lietas, kurām viņš var pieskarties.
 4. Palūdziet skolēnam noteikt 3 lietas, ko viņš var dzirdēt.
 5. Palūdziet skolēnam noteikt 2 lietas, kuras viņš var sajust.
 6. Palūdziet skolēnam noteikt 1 lietu, ko viņš var sagaršot.

Izmantojot tādas metodes kā “Raižu koks” un “5-4-3-2-1 sazemēšanās metode”, skolotāji var radīt drošu un atbalstošu vidi, kurā bērni jūtas uzklausīti un saprasti. Tas var palīdzēt bērniem attīstīt uzticības sajūtu un veidot noturību.

Kā skolotājam ir svarīgi būt klātesošam kopā ar saviem skolēniem un pilnībā iesaistīties viņu darbā. Tas var būt sarežģīti, jo īpaši atbalstot bērnus ar lielu emocionālo slodzi, taču tas ir būtiski, lai veidotu jēgpilnas un atbalstošas attiecības.

Atbalsts bērniem ar lielu emocionālo slodzi var būt gan gandarījuma pilns, gan arī izaicinošs uzdevums skolotājiem. Lai saglabātu veselīgu līdzsvaru, ir svarīgi atcerēties, ka, atbalstot skolēnus, ir jārūpējas par savu labsajūtu. Ir daudz paņēmienu, kas var būt noderīgi, risinot bērnu ar augstu emocionālo slodzi vajadzības, un ir svarīgi atrast to, kas vislabāk atbilst katram atsevišķam bērnam. Radot drošu un atbalstošu vidi, skolotāji var palīdzēt bērniem attīstīt uzticības sajūtu un veidot noturību.