Vecāku izglītības programma (VIP)

Par programmu: “Vecāku izglītības programma” ir veidota, balstoties uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem par bērna smadzeņu attīstību agrīnajā dzīves periodā, sākot jau no prenatālā perioda, un drošās piesaistes nozīmi bērna attīstības sekmēšanā. 7 nodarbību ciklā iegūsiet teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas, kas palīdzēs veidot uzticības pilnas, emocionāli veselīgas attiecības ar saviem bērniem.
Programma piedāvā daudz praktisku rīku, metožu, uzdevumu, kuri palīdz ikdienas saskarsmē ar bērniem, veidojot pozitīvus paradumus, dziļu emocionālu saikni bērnam ar vecāku un sniedzot informāciju par saikni veicinošām disciplinēšanas.
Programmas mērķauditorija: Topošie vecāki, vecāki ar bērniem vecumā līdz 18 gadiem, vecvecāki, šķirtie un vientuļie vecāki, aukles, apvienotās ģimenes
Programmas saturs: Programma aptver tādas tēmas kā:

  • Drošā piesaiste bērniem un pieaugušajiem;
  • Smadzeņu darbība un saistība ar uzvedību;
  • Mazuļa ienākšana ģimenē, mazuļa vajadzības, tēva loma;
  • Pašvērtējums, savas pagātnes apzināšanās un ietekme uz audzināšanu;
  • TBRI® jeb “Uzticībā pamatotu attiecību ieviešanas®” metode:
   • saiknes veidošana;
   • stiprināšana;
   • uzvedības koriģēšana.
  • Sensoro procesu izprašana, sensorās vajadzības;
  • Saikni veicinoša disciplinēšana;
  • Tipiska bērna attīstība, dažādu konkrētu problēmjautājumu risināšana (miegs, ēšana, dusmu lēkmes, modernās tehnoloģijas, u.c.)
Mācību norise: 7 lekciju cikls (3h nodarbība, 1 reizi nedēļā). Pieejamas dienas un vakara grupas. Grupas izmērs līdz 16 cilvēkiem.
Cena: 229* EUR (32.7 EUR par vienu nodarbību) 

*Mācību maksā iekļauta “Vecāku izglītības programmas” apguve 7 nedēļu garumā (kopā 21 stunda) sertificēta trenera vadībā, dalībnieka grāmata (130 lpp. apjomā), uzkodas un ūdens. Tiek nodrošināti visi nepieciešamie mācību un praktisko darbu materiāli, kancelejas preces un uzskates materiāli.
Jūsu maksājums ne tikai segs mācību izmaksas, bet arī dos iespēju programmu katrā grupā apgūt vismaz diviem vecākiem no uzņemošajām ģimenēm (audžuvecākiem, adoptētājiem vai aizbildņiem) vai sociālā riska ģimenēm!

X