KETBA treneru apmācību un atbalsta koordinētājs Latvijā, kā arī KETBA treneris ar pieredzi, vadot grupas sociālajiem darbiniekiem, bērnu namu darbiniekiem, bāriņtiesu darbiniekiem un citiem jomas speciālistiem, kā arī daudzām uzņemošajām ģimenēm. 

Pieredze jomā ne tikai kā speciālistam, bet arī kā adoptētājam.

Izglītība:

  • Sociālā darba maģistra grāds Rīgas Stradiņa Universitātē
  • Biznesa vadības bakalaura grāds Ventspils Augstskolā
  • TBRI practitioner sertifikāts TCU Institute of Child Development, ASV

Profesionālā attīstība:

  • ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra “TILTS” vadītājs
  • biedrības “Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem” viens no dibinātājiem
  • biedrības “Latvijas kristīgā studentu brālība” vadītājs