Pieredzējusi dažādu grupu vadītāja. Kopš 2019.gada, pateicoties labdarības maratonam “Dod pieci” un Nodibinājuma fonds “PLECS” iniciatīvai, uzsākusi ceļu TBRI (Trust-Based Relations Intervention (Uzticībā pamatotu attiecību ieviešana)) apgūšanā un ieviešanā savā profesionālajā darbībā. Ir sniegusi atbalstu ALP izstrādē, kopā ar citiem profesionāļiem pielāgojot VIP saturu izglītības jomai. Vada grupas gan kā ALP, gan VIP trenere. Šobrīd strādā arī Laurenču sākumskolā par Sociālo pedagogu, Atbalsta komandas vadītāju un ir klases audzinātāja. Sniedz atbalstu māmiņām un ģimenēm no bērniņa dzimšanas līdz 3 gadu vecumam kā PEP mamma.

Izglītība:

  • profesionālā bakalaura grāds izglītībā LU PPMF, kvalifikācija – Sociālais pedagogs
  • Sertificēta PEP (Pirmās emocionālās palīdzības) mamma
  • Šobrīd studē LU BVEF maģistra studiju programmā – Sabiedrības vadība

Profesionālā attīstība:

  • Vecāku izglītības programmas” (VIP) trenere
  • “Audzināšanas lietpratība pedagoģiskajā darbā ar skolēniem, īstenojot uzticībā balstītu sadarbības attiecību veidošanu skolas un pirmsskolas vidē” jeb ALP – “Audzināšanas lietpratības programma” trenere
  • Sociālais pedagogs, klases audzinātāja Laurenču sākumskolā
  • Pirmās emocionālās palīdzības (PEP) mamma, sniedzot gan individuālās konsultācijas mamiņām un ģimenēm, gan arī sadarbojoties ar Siguldas novada Ģimenes atbalsta nodaļu
  • Ģimenes atbalsta persona projektā “Piedzimstot bērniņam”
  • Dažādu atbalsta grupu, mammu un bēbīšu grupu vadītāja
  • Uzņēmuma, kā arī struktūrvienības vadības un administrācijas pieredze