Sertificēta KETBA trenere Liepājas reģionā, sociālais darbinieks.

Izglītība:

2017 – 2018 Liepājas Universitāte – profesionālais maģistrs sociālajā darbā. Izstrādātā profesionālā maģistra darba tēma “Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā ar ģimenēm ar bērniem”. 

2006 – 2018 dažādi kursi, semināri, konferences un apmācības profesionālajai pilnveidei, t.sk. 2018.gada sākumā “Latvijas Kristīgās alianses bāreņiem organizētās” 1.līmeņa apmācības “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs”. 

2002 – 2006 Liepājas Pedagoģijas akadēmija – bakalaurs Sociālajā darbā. Bakalaura darbs tika izstrādāts par brīvprātīgā darba nozīmīgumu un pienesumu sociālajā darbā.  

1996 – 2000 RTU Liepājas Mācību zinātniski tehniskais komplekss – grāmatvežu specialitāte. 

Darba pieredze:

 • 2019. gads – pašnodarbināta persona.
 • 2019.gada nogale “Miera Osta” sociālais darbinieks.
 • 2018-2019 “Latvijas Kristīgās alianses bāreņiem” ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “TILTS” sociālais darbinieks, konsultants; 
 • 2017 – 2018 Valsts bērnu tiesību  aizsardzības inspekcija ESF līdzfinansētais projekts 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” – sociālais darbinieks.  
 • 2010 – 2016 Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departaments – vecākā inspektore.   
 • 2008 – 2010 Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Bērnunams – vecākais sociālais darbinieks. 
 • 2005 – 2008 Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Nakts patversme – sociālais darbinieks.  
 • 2000 – 2004 SIA “Jaunliepājas Dzirnavas” – grāmatvede, dažādu projektu speciālists. 
 • 2001 – 2002 SIA “Birojs Jums” galvenais grāmatvedis – konsultants. 

Brīvprātīgā darba pieredze: 

 • 2003.gada vasarā Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Sociāli dzīvojamā māja – Klientu sociālo lietu ieviešana un kārtošana, klientu intervēšana.
 • 2001 – 2005 Brīvprātīgais darbs Liepājas Reģionālās slimnīcas Sociālās aprūpes nodaļā un Bērnu nodaļā.  
 • 2002 – 2005 Liepājas jaunatnes centrs – brīvprātīgo koordinators sociālajā jomā. Realizēti dažādi projekti.