PEP mamma (pirmās emocionālās palīdzības mamma) un biedrības “Tēvi” vadītāja. Vada Bērnu emocionālās audzināšanas grupas tēviem, konsultē un sniedz emocionālu atbalstu jaunajiem vecākiem. Ar vīru audzina pusaudzi meitu un bērnudārznieku dēlu. Brīvajā laikā spēlē ģitāru, dzied, vasarās izbauda dārza darbus vasarnīcā. Patīk pārbaudīt sava ķermeņa un prāta spēju robežas, sportojot un mācoties jaunas lietas (valodas, mūzikas instrumentus).