Centrs ZIN – zināšanas, kas iedvesmo labākai nākotnei!

Vīzija

Mēs vēlamies, lai katram bērnam ir spēcīga atbalsta sistēma un droša vide, kurā īstenot savu potenciālu! Mēs ticam, ka, sniedzot vērtīgas zināšanas un izkopjot prasmes, varam palīdzēt stiprināt šo atbalsta sistēmu, kuras pamatā ir vecāki, pedagogi un bērnu aprūpes speciālisti. Centrs ZIN – zināšanas, kas iedvesmo labākai nākotnei!

Misija

Mēs esam zināšanu centrs, kas stiprina pieaugušos, sniedzot zināšanas, izpratni, metodes un iespēju izzināt sevi, lai kļūtu par drošu pamatu bērna izaugsmei. Mūsu misija ir nodrošināt, lai ikviens bērns var piedzīvot drošas, uzticības pilnas un atbalstošas attiecības ikvienā savas attīstības posmā un vidē, satiekot pieaugušos, kuri zina un kuriem rūp.

Mērķis

Lai ikviens bērns Latvijā justos sadzirdēts, saredzēts un vērtīgs! Lai ikviens pieaugušais spētu bērnu atbalstīt, uzklausīt un iedvesmot! Centrs ZIN, tā ir trīskārša investīcija – sevī, savā ģimenē un sabiedrībā, ar kuru varam lepoties un kas palīdz mūsu bērniem sasniegt augstākās virsotnes.

Finanses

SIA “Centrs ZIN” nodrošina divu nevalstisko organizāciju radītas un realizētas mācību programmas, un visa uzņēmuma gūtā peļņa no mācību programmām tiek novirzīta abu nevalstisko organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai.

Piedaloties “Vecāku izglītības programmā” (VIP) un programmā “Audzināšanas lietpratība pedagoģiskajā darbā” (ALP), Jūs palīdzat nodrošināt nodibinājuma Fonds PLECS pamatdarbību. Tāpat, piedaloties “Vecāku izglītības programmā”, Jūs sniedzat iespēju Fondam PLECS bez maksas piedāvāt programmu uzņemošajām ģimenēm adoptētājiem, audžuģimenēm un viesģimenēm. Savukārt, apmeklējot programmu “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs” (KETBA), Jūs atbalstāt “Latvijas Kristīgās alianses” ikdienas darbu.

Centrs ZIN ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedrs.

Centrs ZIN komanda

Inga Oliņa
Izglītības programmu attīstības vadītāja, VIP trenere
Georgs Rubenis
Valdes loceklis, treneris