Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs (KETBA)

Par programmu: Apmācību programma “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs” jeb KETBA Latvijā ir pazīstama kopš 2016. gada. Programmas autori ir Džeina un Deivids Skūleri (Jayne and David Schooler), kuri pārstāv organizāciju “Back2Back Ministries”, ASV. Programmu nodrošina organizācija “Latvijas kristīgā alianse bāreņiem”, un tā ir sertificēta VBTAI kā sākotnējā obligātā apmācību programma uzņemošajām ģimenēm.

KETBA programma palīdz aprūpētājiem saprast traumas ietekmi, kā arī sniedz praktiskus padomus, kā strādāt ar bērniem, kuri ir piedzīvojuši traumu, un kā palīdzēt viņiem pilnvērtīgi attīstīties un iekļauties sociālajā vidē. Līdz šim Latvijā ir apmācīti vai iepazīstināti ar programmu jau vairāk kā 600 aprūpētāji un speciālisti, kas darbojas ārpusģimenes aprūpes sfērā.

Programmas mērķauditorija: Programmas mērķauditorija ir ikviens cilvēks, kurš ikdienā strādā ar bērniem, kuri piedzīvojuši traumu, tai skaitā:

 • Sociālie darbinieki
 • Bērnu namu darbinieki
 • Bāriņtiesu darbinieki
 • Psihologi
 • Psihoterapeiti
 • Sociālie pedagogi
 • Nevalstisko organizāciju pārstāvji
 • Tiesībsargājošo institūciju darbinieki 
 • Veselības aprūpes iestāžu darbinieki
 • Profesionāļi un praktiķi, kuri strādā ar bērniem un vecākiem ārpusģimenes aprūpes sistēmā
 • Ikviens interesents, kurš ikdienā rūpējas par grūtībās nonākušiem bērniem
Programmas saturs: KETBA programma balstās uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem par traumas ietekmi uz cilvēka attīstību, pētījumiem neirozinātnē, kā arī bērnu attīstības un piesaistes teorijas laukā. Tās pamatā ir TBRI® metode (Trauma-based Relational Intervention), kas izveidota Kārinas Pērvisas Bērnu attīstības institūtā ASV (Karyn Purvis Institute of Child Development). 

Apmācības sastāv no deviņiem moduļiem, plašāks programmas apraksts atrodams ŠEIT.

Mācību norise: Mācību cikla garums ir 30 akadēmiskās stundas, un tās tiek organizētas kā trīs dienu klātienes mācības – reizi nedēļā (brīvdienās), atbilstoši noteiktam grafikam. Mācību norises laiks ir 9:00-18:00 (ar pauzēm), bet iespējams vienoties par individuāli pielāgotu norises laiku.

Mācības notiek grupās līdz 24 cilvēkiem. Mācības var tikt organizētas gan iestādes tepās jebkurā vietā Latvijā, gan atbalsta centra “Tilts” telpās Mārupes ielā 16, Rīgā.

Apmācības vada divi sertificēti KETBA treneri (ar profesionālo un ar praktisko pieredzi kā uzņemošā ģimene). Programmu ir iespējams apgūt latviešu, krievu vai angļu valodā. Mācību noslēgumā katrs dalībnieks saņems sertifikātu par programmas apguvi noteikto stundu apjomā. Sertifikātu varēs saņemt dalībnieki, kuri būs apguvuši programmu vismaz 24 akadēmisko stundu apjomā.

Cena: 1990 EUR (pilns apmācību kurss 24 dalībniekiem). Mācību cenā iekļauti mācību materiāli (dalībnieku grāmatas), prezentāciju materiāli un divu treneru vadīta interaktīva apmācība ar uzskates materiāliem, kā arī sertifikātu sagatavošana dalībniekiem par apmācību apguvi un nelielas uzkodas.
X