Ko vecāki var darīt, ja bērns piedzīvo mobingu?

Ja bērns piedzīvo mobingu vai iebiedēšanu, vecākiem ir svarīgi rīkoties, lai atbalstītu bērnu un risinātu problēmu. Šeit ir daži soļi, ko vecāki var veikt, ja viņu bērns saskaras ar mobingu:

Uzklausiet bērnu: Svarīgi ir ļaut bērnam paust savas jūtas un pārdzīvojumus, nenosodot.
Dokumentējiet incidentus: Reģistrējiet mobinga gadījumus, norādot datumu, laiku, vietu un lieciniekus.
Runājiet ar skolu: Sazinieties ar bērna skolu un ziņojiet par mobinga gadījumiem. Skolā jābūt izstrādātai politikai, kas vērsta uz mobinga novēršanu, un tā var sniegt atbalstu un resursus, lai palīdzētu bērnam.
Meklējiet atbalstu no ārpuses: Apsveriet iespēju meklēt konsultanta vai terapeita palīdzību, lai sniegtu bērnam atbalstu un palīdzētu viņam tikt galā ar mobinga traumu.
Palīdziet bērnam attīstīt prasmes, kā tikt galā ar mobingu: Mudiniet bērnu atrast veselīgus veidus, kā tikt galā ar mobingu, piemēram, runāt ar uzticamu pieaugušo vai piedalīties sev patīkamās aktivitātēs.
Mudiniet bērnu iestāties par sevi: Palīdziet bērnam attīstīt asertivitātes prasmes un mudiniet viņu runāt par sevi ar cieņu un pārliecību.
Uzraugiet situāciju: Ir svarīgi turpināt uzraudzīt situāciju un nodrošināt, ka bērns ir drošībā un saņem atbalstu.