Rīgā: NVO vadītājiem: "Viesistaba" | Reizi mēnesī, piektdienās, 11.00 - 13.30, no 24. novembra līdz 26. aprīlim

24NOV(NOV 24)11:0026APR(APR 26)13:30Rīgā: NVO vadītājiem: "Viesistaba" | Reizi mēnesī, piektdienās, 11.00 - 13.30, no 24. novembra līdz 26. aprīlimVada: Georgs Rubenis

Norises laiks

NOVEMBRIS 24 (Piektdienās) 11:00 - APRĪLIS 26 (Piektdienās) 13:30

Apraksts

Organizāciju vadītājiem ir centrāla loma organizācijas veiksmē un ilgtermiņa attīstībā jeb vadītāji ir organizāciju dzinējspēks. Tomēr ne vienmēr, domājot par organizācijas attīstību, darbiniekiem un mērķiem, vadītājiem paliek pietiekami daudz resursu un spēka, lai padomāt pašiem par sevi.

Satikšanās cikla “Viesistaba”, mērķis ir palīdzēt vadītājiem izpētīt pašiem sevi, stiprināt savu labbūtību ar teorētiskām zināšanām un praktiskiem vingrinājumiem, vienlaikus dabūjot atbalsta plecu no citiem vadītājiem.

Tikšanās ietver teorētisko daļu, praktiskus vingrinājumus, un sarunas, tādēļ dalībnieki aicinātu būt atklāti un līdzdarbīgi.

Vieta: Latvijas Pilsoniskās alianses telpās
Laiks: Piektdienās, 11.00 – 13.30
Vada: Georgs Rubenis

Pieteikšanās: Sazinoties ar Latvijas Pilsonisko aliansi, www.nvo.lv 

Ja jums ir jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, lūdzu, sazinieties pa e-pastu alianse@nvo.lv vai zvaniet 24245580

Datumi, tēmas un laiki:

24. novembris, 11.00 – 13.30: Apzinātības meditācija: Teorija, prakse, pieredze.

Divi skatījumi uz meditāciju:  Apzinātības (mindfullness) meditācija Dr. Džons Kabata-Zina (Jon Kabat-Zinn, ASV) pieredzē un zinātniskajā ietvarā un klusuma kontemplācija katoļu mūka un meditācijas skolotāja Ričarda Rora izpratnē.

Klusuma meditācijas vai apzinātība kā prakse, kas sekmē spriedzes noturību, pašreflektivitātes paaugstināšanos un mazināt impulsīvās reakcijas.

12. janvāris, 11.00 – 13.30: Cilvēka izaugsmes un transformācijas ceļš: Izvēles, iestrēgumi un izaicinājumi

Cilvēka transformācijas norise mūsdienu skatījumā, balstīta Merilinas M. Šlicas, PhD (Marliyn M Schlitzs, ASV) pētnieciskajā darbā.

Cilvēka izaugsmes modeļu iepazīšana veido dziļāku sapratni par savu un darbinieku motivāciju, potenciālu un rada izprotošāku vidi, mazinot konfliktsituācijas un veicina savstarpējās izpratnes veidošanos.

16. februāris, 11.00 – 13.30: Cilvēka apziņas “karte” un tās dažādās teritorijas: Uztvere, izpratne, pieredzes un interpretācija

Ieskats Kena VIlbera (K. Wilber, ASV) “Integrālajā teorijā” un viņa dibinātā Integrālā institūta (ASV) izpratnē par cilvēka apziņas ‘elementiem’, to savstarpējām attiecībām un lomu cilvēka izaugsmē un savstarpējo attiecību veidošanā.

22. marts, 11.00 – 13.30: Austrumu meditācija: Vēsture, prakse, tradīcija un ‘dziedināšanas ceļš’

Koncentrēts ieskats atsevišķās austrumu meditācijas prakses tradīcijās un transformācijas ceļa skaidrojumos – cilvēka izaicinājumi, uzdevumi un ‘ceļš pie sevis paša atrašanas’.

Austrumu meditācijas prakses kā būtiskus ieguvumus akcentē savas vietas (nišas) atrašanu sabiedrībā, kā arī uzmanības un vērīguma veicināšanu, kas palīdz lēmumpieņemšanas procesā un attiecību veidošanā gan ar tuviniekiem, gan kolēģiem un darba biedriem.

26. aprīlis, 11.00 – 13.30: Galvu reibinošais ceļš dvēselē: Iztēle kā cilvēka izaugsmes instruments

Ieskats K.G. Junga “Sarkanās grāmatas” lappusēs. Individuācija, ego perspektīva, spontānā iztēle un pārejas starp dažādiem dzīves posmiem.

Junga darbs ar iztēli ir būtisks instruments, ar kura palīdzību varam sekmēt savu radošumu un prast labāk izprast savu un citu cilvēku rīcības motīvus. Savukārt Junga koncepcija par individuāciju, kas ir process, kā cilvēks kļūst par psiholoģiski veselu, pilnīgu un atšķirīgu individu, var palīdzēt vadītājiem saprast un atbalstīt personisko un profesionālo attīstību gan pašiem sevī, gan darbiniekiem.